Col·labora

La Fundació Salvador Seguí manté la seva activitat només amb la participació de voluntaris. Com es pot participar o coŀlaborar?

– Fent-se soci, mitjançant una quota anual de 30 euros.
– Participant en les activitats de la Fundació Salvador Seguí.
– Enviant les publicacions que editeu.
– Donan o dipositant llibres, documents, cartells i tot tipus de material.
– Aportant treball voluntari.
– Enllaçant la web de la Fundació Salvador Seguí a la seva.

Posa’t en contacte amb nosaltres:

 


De conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, se l’informa que les dades personals recollides en aquest imprès seran incorporades al Fitxer de Socis i activitats del que és titular Fundació Salvador Seguí.

Les finalitats són les de portar el registre dels membres de l’associació, per a realitzar l’emissió de rebuts i control de pagaments les quotes corresponents, la comunicació a diferents assemblea o actes organitzats, informar sobre les activitats previstes i portar el control de les inscripcions, pagaments i realització de les activitats.

Amb la condició de soci s’autoritza a la Fundació Salvador Seguí per al tractament de les dades personals.

Les persones interessades podran exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició enviant un correu electrònic a fss.cat@fundacionssegui.org