Fundació Salvador Seguí

La Fundació Salvador Seguí (FSS) es va constituir en 1986 com un Centre d’Estudis Llibertaris, amb un doble objectiu:

– Recopilar, ordenar, conservar i divulgar la documentació referent al moviment obrer, anarcosindicalisme i moviment llibertari.

– Investigar i analitzar la realitat i els fenòmens socials des d’una òptica no dogmàtica.

Adoptant el seu nom, la FSS vol retre homenatge a l’anarcosindicalista Salvador Seguí, “El noi del sucre”, una de les figures més rellevants del moviment sindical i llibertari. Hereva d’aquest esperit, la FSS ve desenvolupant la seva activitat des de tres delegacions: Catalunya, Madrid i País Valencià.

Els objectius fundacionals de la FSS que es mantenen fins avui són:

– Recuperar la memòria històrica del pensament llibertari per a això ha creat i manté diversos Centres de Documentació i Arxius, localitzats, en aquest moment, a les ciutats de Barcelona, Madrid i València amb consulta oberta al públic.

– Promoure la difusió i actualització de les idees llibertàries a través de:

* Publicacions pròpies o en règim de coedició. La FSS compte per a això amb una editorial (FSS Edicions) amb venda contrareemborsament.

* L’organització i participació en jornades de debat, coŀloquis, cursos, grups d’investigació, exposicions, altres publicacions, etc.

* La coŀlaboració oberta amb quantes entitats participen d’objectius similars. En l’actualitat, la FSS està adherida, entre d’altres, a:

FICEDL: Federació Internacional de Centres d’Estudis i Documentació Llibertaris

IALHI: Associació Internacional d’Arxius d’Història del Moviment Obrer

AEMIC: Associació per a l’Estudi dels Exilis i Migracions Ibèrics Contemporanis

AGE: Associació Guerra i Exili

SFO-UCM: Seminari de Fonts Orals de la Universitat Complutense de Madrid

AVIFOR: Associació Valenciana per a la Investigació amb Fonts Orals

SFO-UV: Arxiu-Taller de Fonts Orals del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València

* la coŀlaboració i participació activa o via adhesió en iniciatives d’interès social, cultural, accions solidàries, etc.