Carta del soci de la Fundació Salvador Seguí

La Fundació Salvador Seguí (FSS) es constitueix en 1986 com a Centre d’Estudis Llibertaris.

La Fundació Salvador Seguí té com a objectius:

– Recuperar la memòria històrica del pensament llibertari per mitjà del seu Centre de Documentació amb serveis de: Biblioteca, Hemeroteca, Mediateca i Arxius físic i online

– La difusió i actualització de les idees llibertàries, mitjançant: Publicacions pròpies (FSS Edicions) i en col·laboració, Jornades, Exposicions, Grups de investigació i la col·laboració amb altres centres de estudis i organitzacions afins de tot el món

El soci de la Fundació Salvador Seguí (FSS):

– Participa en el manteniment i en l’autogestió de l’entitat

– Col·labora en les activitats de la Fundació i en la difusió dels seus objectius

– Col·labora en la recuperació de la memòria històrica i la difusió de les idees llibertàries

La condició de soci permet:

– La recepció dels butlletins periòdics editats per la FSS

– El préstec de llibres i pel·lícules del fons restringit (també de la biblioteca/videoteca oberta al públic en general)

– L’adquisició de llibres amb descompte especial

– L’accés a tots els fons documentals i bibliogràfics

– La participació en totes les activitats organitzades per la FSS

– Però, SOBRETOT, la col·laboració en el manteniment d’aquest projecte que porta en marxa més de 25 anys i continua gràcies a les ajudes dels seus socis i amics

Quota anual ordinària: 30 €

Emplenar el butlletí per adquirir la condició de soci

Quota extraordinària: lliure (des de 30 €…)

Aquesta quota s’ha d’ingressar al compte de la FSS núm. ES82 1550 0001 23 0000682021 i enviar-nos un correu electronic a fss.cat@fundacionssegui.org, amb les vostres dades (nom, adreça i telèfon), per prendre nota de la vostra quota extraordinària.


De conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, se l’informa que les dades personals recollides en aquest imprès seran incorporades al Fitxer de Socis i activitats del que és titular Fundació Salvador Seguí.

Les finalitats són les de portar el registre dels membres de l’associació, per a realitzar l’emissió de rebuts i control de pagaments les quotes corresponents, la comunicació a diferents assemblea o actes organitzats, informar sobre les activitats previstes i portar el control de les inscripcions, pagaments i realització de les activitats.

Amb la condició de soci s’autoritza a la Fundació Salvador Seguí per al tractament de les dades personals.

Les persones interessades podran exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició enviant un correu electrònic a fss.cat@fundacionssegui.org