Fundació Salvador Seguí

La Fundació Salvador Seguí (FSS) es va constituir en 1986 com un Centre d’Estudis Llibertaris, amb un doble objectiu:

– Recopilar, ordenar, conservar i divulgar la documentació referent al moviment obrer, anarcosindicalisme i moviment llibertari.

– Investigar i analitzar la realitat i els fenòmens socials des d’una òptica no dogmàtica.

Adoptant el seu nom, la FSS vol retre homenatge a l’anarcosindicalista Salvador Seguí, “El noi del sucre”, una de les figures més rellevants del moviment sindical i llibertari. Hereva d’aquest esperit, la FSS ve desenvolupant la seva activitat des de tres delegacions: Catalunya, Madrid i País Valencià.

Els objectius fundacionals de la FSS que es mantenen fins avui són:

– Recuperar la memòria històrica del pensament llibertari per a això ha creat i manté diversos Centres de Documentació i Arxius, localitzats, en aquest moment, a les ciutats de Barcelona, Madrid i València amb consulta oberta al públic.

– Promoure la difusió i actualització de les idees llibertàries a través de:

* Publicacions pròpies o en règim de coedició. La FSS compte per a això amb una editorial (FSS Edicions) amb venda contrareemborsament.

* L’organització i participació en jornades de debat, coŀloquis, cursos, grups d’investigació, exposicions, altres publicacions, etc.

* La coŀlaboració oberta amb quantes entitats participen d’objectius similars. En l’actualitat, la FSS està adherida, entre d’altres, a:

FICEDL: Federació Internacional de Centres d’Estudis i Documentació Llibertaris

IALHI: Associació Internacional d’Arxius d’Història del Moviment Obrer

AEMIC: Associació per a l’Estudi dels Exilis i Migracions Ibèrics Contemporanis

AGE: Associació Guerra i Exili

SFO-UCM: Seminari de Fonts Orals de la Universitat Complutense de Madrid

AVIFOR: Associació Valenciana per a la Investigació amb Fonts Orals

SFO-UV: Arxiu-Taller de Fonts Orals del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València

* la coŀlaboració i participació activa o via adhesió en iniciatives d’interès social, cultural, accions solidàries, etc.

Fundació Salvador Seguí

La Fundació Salvador Seguí (FSS) es va constituir en 1986 com un Centre d’Estudis Llibertaris, amb un doble objectiu:

 • Recopilar, ordenar, conservar i divulgar la documentació referent al moviment obrer, anarcosindicalisme i moviment llibertari.

 • Investigar i analitzar la realitat i els fenòmens socials des d’una òptica no dogmàtica.

Adoptant el seu nom, la FSS vol retre homenatge a l’anarcosindicalista Salvador Seguí, “El noi del sucre”, una de les figures més rellevants del moviment sindical i llibertari. Hereva d’aquest esperit, la FSS ve desenvolupant la seva activitat des de tres delegacions: Catalunya, Madrid i País Valencià.

Els objectius fundacionals de la FSS que es mantenen fins avui són: 

 • Recuperar la memòria històrica del pensament llibertari per a això ha creat i manté diversos Centres de Documentació i Arxius, localitzats, en aquest moment, a les ciutats de Barcelona, Madrid i València amb consulta oberta al públic.

 • Promoure la difusió i actualització de les idees llibertàries a través de:

  • Publicacions pròpies o en règim de coedició. La FSS compte per a això amb una editorial (FSS Edicions) amb venda contrareemborsament.
  • L’organització i participació en jornades de debat, col·loquis, cursos, grups d’investigació, exposicions, altres publicacions, etc.
  • La col·laboració oberta amb quantes entitats participen d’objectius similars. En l’actualitat, la FSS està adherida, entre d’altres, a:
  • FICEDL: Federació Internacional de Centres d’Estudis i Documentació Llibertaris

  • IALHI: Associació Internacional d’Arxius d’Història del Moviment Obrer

  • AEMIC: Associació per a l’Estudi dels Exilis i Migracions Ibèrics Contemporanis

  • AGE: Associació Guerra i Exili

  • SFO-UCM: Seminari de Fonts Orals de la Universitat Complutense de Madrid

  • AVIFOR: Associació Valenciana per a la Investigació amb Fonts Orals

  • SFO-UV

  • Arxiu-Taller de Fonts Orals del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València

  • la col·laboració i participació activa o via adhesió en iniciatives d’interès social, cultural, accions solidàries, etc.