Homenatge a Joan Peiró i Belis

Posar una placa explicativa del nom d’una plaça es converteix en un significatiu acte de recuperació de la memòria històrica d’en Joan Peiró, dels que van morir amb ell i com ell, de les que van lluitar com ell, de les que van construir un altre tipus de societat amb ell,… també d’un barri, d’una ciutat, d’un país.

Peiró anarcosindicalista i les seves responsabilitats

Joan Peiró i Belis va ser des de ben petit treballador de forns del vidre i es va iniciar com a sindicalista al 1906.

Entre 1915 i 1920, va ser secretari general de la federació local de sindicats de Badalona y de la Federación Española de Vidrieros y Cristaleros, i director de les seves publicacions (Colmena Obrera i El Vidrio)

Va participar en el Congrés de Sants de 1918 i es va integrar a la CNT i a l’anarcosindicalisme.

En 1922 va assumir la secretària general de la CNT i fou nomenat novament entre 1928 i 1929.

Al juliol de 1936 va assumir una vicepresidència del comitè antifeixista de Mataró, creat com a conseqüència de l’alçament dels militars colpistes.

Va ser un dels quatre ministres cenetistes al govern de Largo Caballero

Al 1937 es va fer càrrec de la direcció del Catalunya, diari vespertí en català de la CNT.

A l’abril de 1938, va ser nomenat comissari general d’Energia Elèctrica al govern Negrín.

A l’exili, va representar la CNT en la Junta d’Ajuda als Refugiats Espanyols

Propostes i plantejaments:

Analfabet durant la seva infantesa i bona part de la joventut, la seva voluntat autodidacta el va portar a ser un dels principals publicistes de la CNT.

Comptem amb centenars d’articles seus a Solidaridad Obrera, Catalunya, Sindicalismo, Cultura Libertaria, Desperteu, Acció, Demà…; i alguns llibres cabdals com “Trayectoria de la CNT”, “Perill a la reraguarda” o “Problemas y cintarazos”.

Les seves aportacions més interessants a l’anarcosindicalisme són: els sindicats únics, les federacions d’indústria, la resolució sobre el caràcter socio-polític de la CNT (definida com a “un organisme netament revolucionari”) a la Conferència de Saragossa de 1922, la posició contrària a la legalització espúria dels sindicats cenetistes durant la Dictadura de Primo de Rivera…

Des del ministeri d’Indústria va idear un decret de confiscacions i d’intervenció en la indústria i la mineria. No es tractava d’una nacionalització, el govern republicà col·laborava en la gestió que era responsabilitat de les organitzacions sindicals i respectava els processos de col·lectivització.

També va projectar la creació d’un banc de crèdit industrial que redistribuís els beneficis de determinades empreses per cobrir dèficits d’altres empreses necessàries i noves inversions.

Altra constant del seu pensament fou la necessitat d’educació, cultura, formació i organització per bastir unes classes populars capaces de construir una revolució social.

Per a ell, el sindicalisme havia de ser “la força que derroqui a la societat capitalista i el mitjà pel qual s’articularà el mecanisme de la producció”.

Però, totes aquestes aportacions es poden resumir en: la seva consciència de classe i la seva implicació vital en la lluita sindical i social.

No es podem fer abstraccions de la seva figura i de la seva vida, va ser un anarcosindicalista conseqüent i va estar sempre al costat de les explotades. Colze a colze amb les que lluiten pels seus drets laborals, socials i vivencials.

Repressió

Peiró no va tenir una vida plàcida.

El 1920 va patir dos atemptats, va ser detingut i va passar per les presons de Soria i Vitòria. Va tornar a presó en 1925, 1927 i 1928.

A l’exili va ser detingut en dues ocasions i lliurat a l’exèrcit nazi que l’extradità a les autoritats franquistes al febrer de 1941.

A l’Estat espanyol, va passar per presons de Madrid i València i, contra el que era habitual en altres casos semblants, la seva estada es va perllongar durant 1 any i mig en un intent de convèncer-lo perquè donés credibilitat als sindicats franquistes, cosa a la qual es va negar rotundament.

Fou condemnat a mort per un tribunal militar un 2 juliol de 1942 i afusellat amb altres 7 companys cenetistes, un dia com avui de fa 75 anys.

Recuperem la nostra memòria històrica

Peiró, i molts d’altres, representen també el 19 de juliol de 1936 i, sobre tot, l’obra constructiva posterior.

L’activista social Ted Trainer considera la revolució social desenvolupada a Catalunya com el millor exemple de construcció d’una alternativa comunitària i igualitària en una societat contemporània.

L’amnèsia, o directament, l’ocultació de la memòria històrica de les classes populars té relació directa amb els crims i les repressions franquistes; però no únicament, també i fonamentalment amb l’oblit forçat de les realitzacions i conquestes socials, sindicals i polítiques d’aquella etapa històrica.

Les classes populars hem de construir la nostra història (la història des de baix) i hem de saber recuperar-la, tant per explicar-nos el passat com per albirar el futur.

Ronald Fraser escriví: “Recorda-ho tu i recorda-ho a d’altres”

Miquel Izard: “Que ho sàpiguen ells i no ho oblidem nosaltres”

Aquest és el sentit de la participació de la Fundació Salvador Seguí en aquest homenatge a Joan Peiro i Belis.

Moltes gràcies.

Emili Cortavitarte Carral

Sants, 24 de juliol de 2017

En el 75º aniversario del fusilamiento de Joan Peiró

La forja de un revolucionario

Joan Peiró nació el 18 de febrero de 1887 en Sants (Barcelona). Comenzó a trabajar, aún niño, en un horno de vidrio de La Bordeta. Posteriormente, y siempre en el mismo sector, trabajó en Poble Nou y en Badalona. En 1907 se casó con Mercè Olives, obrera textil, y tuvieron cinco hijos.
Él mismo sitúa su iniciación sindical en 1906. La década siguiente asumió importantes responsabilidades: secretario general de la federación local de sindicatos de Badalona (1915-1916), secretario general de la Federación Española de Vidrieros y Cristaleros (1916-1920), director de La Colmena Obrera (órgano de los sindicatos badaloneses) y de El Vidrio (portavoz de los vidrieros federados).
Influenciado por el sindicalismo revolucionario francés (la Carta de Amiens y la CGT) y mantuvo contactos con activistas de la CNT, pero no se vinculó hasta 1918, después del Congreso de Sants, dónde fue elegido miembro de la comisión de redactora de los estatutos de la CNT catalana.1

Los difíciles años veinte

En 1920, Peiró se trasladó de Badalona a Barcelona y durante tres meses vivió exclusivamente dedicado a la organización. El mismo año sufrió dos atentados, fue detenido y pasó por las prisiones de Soria y Vitoria.
En 1922 asumió la secretaria general de la CNT y durante su gestión se celebró la Conferencia de Zaragoza. De la que destacaremos: la propuesta de referéndum entre los sindicatos para decidir la permanencia o salida (éste fue el resultado) de la CNT de la Internacional Sindical Roja (ISR) y su adscripción a la reconstruida Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT).
Y, la aprobación de un dictamen elaborado por Peiró y firmado también por Seguí, Pestaña y Viadiu conocido como la moción política de Zaragoza, en el que se proclamaba la total implicación de la CNT en “los problemas morales, económicos, sociales y políticos” de la clase trabajadora. La CNT se definía como “un organismo netamente revolucionario… a la vez integral y absolutamente político puesto que su misión es la de conquistar sus derechos de revisión y fiscalización de todos los valores evolutivos de la vida nacional y… ejercer la acción determinante por medio de la coacción derivada de los dispositivos y manifestaciones de fuerza de la CNT”2
En agosto de 1922, Peiró se estableció en Mataró. En 1925 dirigió la constitución de la Cooperativa del Vidrio, que anteriormente había intentado organizar con un régimen cooperativista mixto.3
El Golpe de Estado de Primo de Rivera situó a la CNT en la clandestinidad, Peiró fue enviado a prisión en 1925, 1927 y 1928 y fue nombrado nuevamente secretario del comité nacional de la CNT entre 1928 y 1929.
Durante esta etapa elaboró algunos de los elementos claves de su pensamiento sindical, social y político: los sindicatos eran organismos de clase; el anarquismo no podía regular el funcionamiento de la CNT; era necesaria una transformación de la Confederación “de la que sólo queden en pie la substancialidad de los principios y procedimientos del sindicalismo revolucionario”; el sindicalismo había de basarse en la defensa de los intereses de los trabajadores y en el establecimiento de la solidaridad de clase y constituía “la fuerza que derribe a la sociedad capitalista y el medio por el cual se articulará el mecanismo de la producción”; para no caer ni en el reformismo ni el corporativismo era necesaria la influencia, sin imposición, del anarquismo “queremos la anarquización del sindicalismo y de las multitudes proletarias, pero mediante el previo consentimiento voluntario de éstas y manteniendo la independencia de la personalidad colectiva del sindicalismo”.4
Se opuso a la legalización de los sindicatos confederales mediante la aceptación de los jurados mixtos, oponiéndose a “cuanto significara reformismo” y para “evitar el olvido completo de los principios y normas de la CNT… con vistas al mañana”. Esta postura le llevó a una fuerte crítica de la actuación colaboracionista de la UGT y un duro ataque a Pestaña, con el que compartía otras posiciones, que provocó la dimisión del comité nacional de la CNT y frustró cualquier maniobra de aceptación de los comités paritarios de la dictadura.

República y escisión

Peiró mantuvo contactos con las fuerzas opositoras a la Dictadura y a la monarquía. En 1930 firmó el manifiesto de “Inteligencia Republicana”, pero un alud de críticas internas le lleva a retirarla e incluso a plantearse su retirada de la vida pública. El mismo año fue nombrado, por un pleno de sindicatos, director de Solidaridad Obrera.5
Desde diferentes publicaciones (Despertad, Acción, Mañana, Solidaridad Obrera) defendió la estructuración de los sindicatos en federaciones de industria: en el presente, para enfrentarse en mejores condiciones a la concentración industrial y a las organizaciones patronales; en el futuro, las federaciones se responsabilizarían de las complejas tareas de la producción en la revolución social.
En el congreso extraordinario de la CNT (Madrid, junio de 1931) se consiguió un apoyo masivo a las federaciones de industria frente a las tesis de quienes defendían modelos organizativos únicamente territoriales.
En agosto de 1931, Peiró firmó junto a otros 29 destacados militantes de la CNT (Pestaña, López, Gibanel, Alfarache, Piñón,…) el “Manifiesto Trentista”. En él se hacía una descripción de la situación económica y social a la que se califica de “honda tragedia colectiva” y se acusaba al gobierno republicano de haberse “colocado en situación contemplativa cuando se ha tratado de mermar privilegios, de destruir injusticias,…”; para, posteriormente, criticar una visión minoritaria, simplista y espontánea de la revolución, reclamarse “revolucionarios, sí; pero no cultivadores del mito de la revolución”, “…la Confederación es una organización revolucionaria, no una organización que cultiva la algarada, el motín,… el culto de la violencia, de la revolución por la revolución”.6
En el pleno de la CNT catalana (Sabadell, abril de 1932) se provocó la salida de los sindicatos sabadellenses de la CNT, la dimisión de Pestaña del comité nacional y la de Mira como secretario del comité regional. A finales de 1932 se constituyó la Federación Sindicalista Libertaria y durante el 1933 se fueron añadiendo a esta escisión los llamados sindicatos de oposición. Peiró participó en este proceso pero nunca en responsabilidades destacadas y siempre buscando puntos de retorno. Sus principales actividades se centraron en sus escritos en Cultura Libertaria y Sindicalismo y en su dedicación a la cooperativa del vidrio de Mataró. En 1935, formuló una serie de condiciones mínimas para la reunificación.7 Esta se produjo en 1936.

Revolución y guerra: de la cooperativa al ministerio

En julio de 1936 asumió una vicepresidencia del comité antifascista de Mataró. Entre agosto y octubre denunció en diversos medios (Solidaridad Obrera, Llibertat) la irresponsabilidad de los grupos incontrolados y sus prácticas que deshonraban la revolución.8
También expuso sus opiniones sobre la necesidad: de un esfuerzo económico de guerra basado en el control sindical de la producción y en la eficiencia del proletariado; de un mando único (sin discriminación de los diferentes sectores ideológicos de las milicias) y de la “profesionalización” de la guerra; y de la entrada de la CNT y de la FAI en los gobiernos de Catalunya y de España, para evitar actuaciones contrarias a los intereses futuros de la clase obrera y para afirmar la posición de la CNT y su papel en el triunfo sobre la sublevación militar. Igualmente, planteó una República Social Federal como forma de gobierno para la etapa posterior a la guerra.9
Fue uno de los cuatro ministros de la CNT (junto a García Oliver, Montseny y López) en el gobierno de Largo Caballero. Desde el ministerio de Industria ideó un decreto de incautaciones y de intervención en la industria y la minería. No se trataba de una nacionalización, el gobierno republicano colaboraba en la gestión que era responsabilidad de las organizaciones sindicales y respetaba los procesos de colectivización. También proyectó la creación de un banco de crédito industrial que redistribuyese los beneficios de determinadas empresas para cubrir déficits de empresas necesarias y nuevas inversiones. La oposición sistemática de Negrín, ministro de Hacienda, retrasó sus proyectos o los dejó reducidos a determinados sectores (textil, minas de Puertollano y Peñarroya).
La crisis de mayo de 1937 en Catalunya, provocó la salida de la CNT de los gobiernos de la Generalitat y la República. Peiró retornó a su trabajo, dio conferencias sobre su actividad gubernamental10 y publicó una serie de duros artículos contra el PSUC y el PCE a los que acusaba de la persecución del POUM y de ampararse en la unidad antifascista para extender su influencia. En agosto, se hizo cargo de la dirección del Catalunya, vespertino en catalán de la CNT.
En abril de 1938, la CNT entró de nuevo en el gobierno republicano y fue nombrado comisario general de Energía Eléctrica. En aquella época, Peiró preparaba un libro sobre la más adecuada gestión de los recursos económicos de España. Sus artículos recogen la crítica a las nacionalizaciones de las empresas, excepto algunas de carácter estratégico, y su defensa de las colectivizaciones como forma de que los trabajadores realizaran las tareas de gestión y dirección de la producción.11
En los últimos meses de la guerra, sus escritos combatían el derrotismo y alertaban sobre el quintacolumnismo e iniciaban una revisión del anarcosindicalismo desde la reciente experiencia de la revolución y la guerra.12

Exilio, detención y entrega al régimen franquista por la Gestapo

Atravesó la frontera francesa el 5 de febrero de 1939, acompañado de su hijo Josep. Tras unos días de detención y una corta estancia en Perpinyà, se reencontró con el resto de su familia en Narbona. Posteriormente se trasladó a París para representar a la CNT en la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles (JARE). La función de Peiró fue la de sacar de los campos de concentración franceses a refugiados de la CNT, auxiliarlos y procurarles el viaje a Méjico.
A pesar de que era consciente de que la invasión nazi impediría nuevas partidas, no tomó el último avión hacía México y permaneció en Francia para no abandonar ni a los exiliados ni a su familia.
En la huida de París hacia Narbona fue detenido por las tropas alemanas y conducido de nuevo a la capital. La policía francesa, para evitar su caída en manos de la Gestapo, le entregó una orden de expulsión del país. Fue detenido nuevamente, entregado a las tropas nazis, y trasladado a Tréveris (Renania).13
En enero de 1941, el ministerio de Asuntos Exteriores franquista, dirigido por Serraño Suñer, inició los trámites de extradición. El 19 de febrero, Peiró fue entregado a las autoridades franquistas en Irún. Como en otros casos, se trataba de una simple entrega de indeseables entre dos regímenes aliados.14

Consejo de guerra y fusilamiento

Peiró pasó primero por la Dirección General de Seguridad de Madrid, donde fue sometido a interrogatorios y malos tratos. Su primera exculpación basada en su oposición a las brigadas de control y su defensa de determinadas personas ante los consejos de tribunales revolucionarios fue confirmada por la policía de Barcelona. No obstante, el delegado de información de FET y de las JONS de Mataró, le acusó por omisión de crímenes y robos.
El proceso fue aplazado de manera excepcional, no acostumbraban a pasar más de 2 meses entre la entrega y la sentencia condenatoria. Fue trasladado, en abril de 1941, a Valencia. Hasta diciembre no se abrió el proceso sumarial. Esta tardanza parece que tuvo relación directa con los intentos de una parte del régimen de convencerlo para que asumiera la dirección de los sindicatos franquistas. Su negativa, aceleró el proceso. El fiscal formuló sus acusaciones en mayo de 1942, el defensor militar de oficio fue nombrado en junio y el 21 de julio se pronunció sentencia.
En el juicio militar, declararon a favor de Peiró una serie de personas vinculadas a los vencedores. De nada sirvieron, la Falange de Mataró aumentó el tono de las acusaciones y el fiscal incluso le hizo responsable de la Semana Trágica de 1909. La sentencia fue: pena de muerte y no tramitación expresa de propuesta de conmutación. El 24 de julio, Peiró junto a otros 6 cenetistas fue fusilado en el campo de tiro de Paterna.15

75º aniversario

En 1989, por expreso deseo de su familia y después de múltiples gestiones, los restos mortales de Joan Peiró fueron trasladados al cementerio viejo de Mataró, donde reposan junto a los de su compañera. Desde entonces, cada 24 de julio, la CGT, otras organizaciones sindicales, ciudadanas y políticas y muchas personas participan en el acto de homenaje en dicho cementerio.
Este año con motivo del 75 aniversario, se ha constituido una comisión ciudadana en Mataró que organiza todo una serie de actos, conferencias, espectáculos y reconocimientos diversos.16
En paralelo, en Sants y Badalona, sus respectivas comisiones de memoria histórica, organizarán también eventos en recuerdo de Peiró. La Fundación Salvador Seguí participa activamente en todas estas iniciativas.

Emili Cortavitarte Carral

Article publicat al Rojo y negro (juliol-agost de 2017)

 

Informe de la Fundació Salvador Seguí de Catalunya sobre l’any Peiró

En el darrer quadrimestre de 2016, en una de les reunions de la FSS es va aprovar la nostra participació en la Comissió Ciutadana de Mataró d’homenatge a Joan Peiró amb motiu del 75è aniversari del seu afusellament. El contacte previ amb altres persones, fundacions i organitzacions es va produir el 24 de juny al cementiri dels Caputxins de Mataró, en l’anterior ofrena floreal. En molts altres anys anteriors hem participat en l’esmentada ofrena.

La primera reunió es produí a principis d’octubre i des de llavors, formem part de la Comissió Ciutadana i hem assistit a pràcticament totes amb una periodicitat de mes i mig.

En la reunió de novembre, vàrem assumir la responsabilitat de cercar complicitats i impulsar actuacions semblants a Sants i Badalona, llocs en els quals Peiró havia desenvolupat part de la seva vida, de la seva feina i de la seva activitat.

Al desembre vàrem participar en sengles reunions amb les comissions de memòria històrica de totes dues localitats, traçàrem una primera línia d’actuació i hem mantingut una vinculació activa tant amb la regidoria de cultura del districte de Sants com amb el Museu de Badalona, responsables dels desenvolupament de les respectives activitats.

Fruit de tot això son els actes de:

  • 11 de maig a les 19 h, conferència “Moviment cooperatiu i Joan Peiró a Mataró” a càrrec de Margarida Colomer, al Cafè de Mar de Mataró (Fundació Roca Galès amb el suport de Fundació Salvador Seguí)

  • 20 de juny a les 19 h, conferència “Joan Peiró sindicalista” a càrrec de Pere Gabriel, al Cafè de Mar de Mataró (Fundació Salvador Seguí amb el suport de la Fundació Roca i Galès)

  • 27 de juny a les 19h, conferència “Joan Peiró: Cooperativisme, Cultura i Revolució Social” a càrrec de Miquel Garau Rolandi, a Sala Anselm Cartañà de la seu del districte Sants-Montjuïc (Fundació Roca Galès i Fundació Salvador Seguí)

  • 24 de juliol a les 12h, a la Plaça Joan Peiró de Sants, acte en memòria de l’afusellament de Peiró a Paterna i col·locació d’una placa (Comissió de Memòria Històrica de Sants, Fundació Roca Galès, Fundació Salvador Seguí i Districte de Sants-Montjuïc). On vàrem tenir una intervenció.

  • 24 de juliol a 2/4 de 6 de la tarda, homenatge al Cementiri dels Caputxins de Mataró davant la seva tomba 75 anys després del seu assassinat (ofrena floral de la Fundació Salvador Seguí i moltes altres fundacions, associacions, organitzacions)

  • Del 20 de juliol a l’1 d’octubre (de dimarts a dissabte de 17 a 20 h i diumenges de 10 a 14 h), exposició “Homenatge de Badalona a Joan Peiró” al Museu de Badalona (la Fundació Salvador Seguí col·labora amb 3 documents)

En altre format, també cal tenir presente el text publicat al «Rojo y Negro» de Juliol-Agost, pàgines 16 i 17, article En el 75º aniversario del fusilamiento de Joan Peiró.

Respecte del text de la placa descoberta, hem de dir que va ser una malhaurada sorpresa atès que a la Comissió de la Memòria Històrica de Sants s’havia aprovat una proposta de la Fundació que deia:

Joan Peiró i Belis (Sants 1887- Paterna 1942)

Cooperativista i anarcosindicalista

Secretari general de la CNT i director del periòdic Catalunya

Ministre d’Indústria de la República

Afusellat per la Dictadura franquista.

En cap moment se’ns van comunicar els canvis i, ens consta, que tampoc a la Comissió de Cultura del Districte.

Des del mateix dia la FSSCat estem fent gestions davant el Districte, a qui també ens hem adreçat ja per escrit, per resoldre les evidents mancances i modificacions al text de la placa, situació aquesta que també ha sorprès i indignat a altres persones i organitzacions.

Però per a nosaltres, entitat de memòria, el 75 aniversari Peiró no ha acabat, de la mateixa manera que des que vam néixer al 1986 la memòria, la seva preservació i difusió, no acaba amb ell.

La FSSCat exerceix el seu activisme i la seva col·laboració permanent amb la lluita social, sindical i antirepresiva a través de les xerrades, l’assessorament i la preservació i difusió dels materials. En aquest sentint continua treballant i col·laborant en altres accions que es portaran a terme en els propers mesos.

Per això, com sempre, la Fundació Salvador Seguí és oberta a col·laborar amb ens de la CGT, de la CGT de Catalunya, la CNT, els moviments socials, ateneus…per donar a conèixer la trajectòria de Joan Peiró i de les que van lluitar amb ell, així com de qualsevol lluitadora i lluitador antiautoritari.

PD: Les actuacions relacionades amb els 75 anys Peiró les podeu trobar a http://www.cooperadorsdemataro.coop/joanpeiro/

Barcelona, 27 de juliol de 2017

Veure document.

Homenatge a Joan Peiró

Data i horari:

– Dilluns, 24 de juliol, 12 hores, a la Plaça Joan Peiró de Sants, acte en memòria de l’afusellament de Peiró a Paterna

– Dilluns, 24 de juliol a les 17:30 hores, homenatge al Cementiri dels Caputxins de Mataró davant la seva tomba

Organitza: Comissió Ciutadana Joan Peiró