Jornades Altres protagonistes de la transició: l’esquerra radical i els moviments socials

Del 26 al 3o de setembre de 2017

Dimarts, 26, 18:30 h           Feminisme i alliberament gai

Dimecres, 27, 18:30 h         Barris i ateneus

Dijous, 28, 18:30 h              Educació

Divendres, 29, 18:30 h       Moviments socials

Dissabte, 30, 10:30 h          Lluites obreres

Dissabte, 30, 12:30 h           Contracultura i comunicació alternativa

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, carrer Segre 24-32 (barri de Sant Andreu/Barcelona)

Organitza: Fundació Salvador Seguí

Col.labora:  Confederació General del Treball

http://fundacionssegui.org/barcelona/altres_protagonistes_transicio/