Carta del soci de la Fundació Salvador Seguí

La Fundació Salvador Seguí (FSS) es constitueix en 1986 com a Centre d’Estudis Llibertaris.

La Fundació Salvador Seguí té com a objectius:

– Recuperar la memòria històrica del pensament llibertari per mitjà del seu Centre de Documentació amb serveis de: Biblioteca, Hemeroteca, Mediateca i Arxius físic i online

– La difusió i actualització de les idees llibertàries, mitjançant: Publicacions pròpies (FSS Edicions) i en col·laboració, Jornades, Exposicions, Grups de investigació i la col·laboració amb altres centres de estudis i organitzacions afins de tot el món

El soci de la Fundació Salvador Seguí (FSS):

– Participa en el manteniment i en l’autogestió de l’entitat

– Col·labora en les activitats de la Fundació i en la difusió dels seus objectius

– Col·labora en la recuperació de la memòria històrica i la difusió de les idees llibertàries

La condició de soci permet:

– La recepció dels butlletins periòdics editats per la FSS

– El préstec de llibres i pel·lícules del fons restringit (també de la biblioteca/videoteca oberta al públic en general)

– L’adquisició de llibres amb descompte especial

– L’accés a tots els fons documentals i bibliogràfics

– La participació en totes les activitats organitzades per la FSS

– Però, SOBRETOT, la col·laboració en el manteniment d’aquest projecte que porta en marxa més de 25 anys i continua gràcies a les ajudes dels seus socis i amics

Quota anual ordinària: 30 €

Emplenar el butlletí per adquirir la condició de soci

Quota extraordinària: lliure (des de 30 €…)

Aquesta quota s’ha d’ingressar al compte de la FSS núm. ES82 1550 0001 23 0000682021 i enviar-nos un correu electronic a fss.cat@fundacionssegui.org, amb les vostres dades (nom, adreça i telèfon), per prendre nota de la vostra quota extraordinària.


De conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, se l’informa que les dades personals recollides en aquest imprès seran incorporades al Fitxer de Socis i activitats del que és titular Fundació Salvador Seguí.

Les finalitats són les de portar el registre dels membres de l’associació, per a realitzar l’emissió de rebuts i control de pagaments les quotes corresponents, la comunicació a diferents assemblea o actes organitzats, informar sobre les activitats previstes i portar el control de les inscripcions, pagaments i realització de les activitats.

Amb la condició de soci s’autoritza a la Fundació Salvador Seguí per al tractament de les dades personals.

Les persones interessades podran exercir els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició enviant un correu electrònic a fss.cat@fundacionssegui.org

Fundació Salvador Seguí

La Fundació Salvador Seguí (FSS) es va constituir en 1986 com un Centre d’Estudis Llibertaris, amb un doble objectiu:

 • Recopilar, ordenar, conservar i divulgar la documentació referent al moviment obrer, anarcosindicalisme i moviment llibertari.

 • Investigar i analitzar la realitat i els fenòmens socials des d’una òptica no dogmàtica.

Adoptant el seu nom, la FSS vol retre homenatge a l’anarcosindicalista Salvador Seguí, “El noi del sucre”, una de les figures més rellevants del moviment sindical i llibertari. Hereva d’aquest esperit, la FSS ve desenvolupant la seva activitat des de tres delegacions: Catalunya, Madrid i País Valencià.

Els objectius fundacionals de la FSS que es mantenen fins avui són: 

 • Recuperar la memòria històrica del pensament llibertari per a això ha creat i manté diversos Centres de Documentació i Arxius, localitzats, en aquest moment, a les ciutats de Barcelona, Madrid i València amb consulta oberta al públic.

 • Promoure la difusió i actualització de les idees llibertàries a través de:

  • Publicacions pròpies o en règim de coedició. La FSS compte per a això amb una editorial (FSS Edicions) amb venda contrareemborsament.
  • L’organització i participació en jornades de debat, col·loquis, cursos, grups d’investigació, exposicions, altres publicacions, etc.
  • La col·laboració oberta amb quantes entitats participen d’objectius similars. En l’actualitat, la FSS està adherida, entre d’altres, a:
  • FICEDL: Federació Internacional de Centres d’Estudis i Documentació Llibertaris

  • IALHI: Associació Internacional d’Arxius d’Història del Moviment Obrer

  • AEMIC: Associació per a l’Estudi dels Exilis i Migracions Ibèrics Contemporanis

  • AGE: Associació Guerra i Exili

  • SFO-UCM: Seminari de Fonts Orals de la Universitat Complutense de Madrid

  • AVIFOR: Associació Valenciana per a la Investigació amb Fonts Orals

  • SFO-UV

  • Arxiu-Taller de Fonts Orals del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València

  • la col·laboració i participació activa o via adhesió en iniciatives d’interès social, cultural, accions solidàries, etc.