Home

SALACENTRECENTRE

Via Laietana, 18 10º 08003 Barcelona Tel. 932 684 552
Horari d'atenció al públic: dimarts de 16.00 a 20.00
fss.cat@fundacionssegui.org